ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 

รายชื่อบริษัท :

 • บริษัท ไทยมิตชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

     
 • บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ บริษัท วาโก้คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ในระยะเริ่มต้น ของการดำเนินธุรกิจ ตั้งที่ทำการอยู่ ณ ซอยวัดดอกไม้ ถนนสาธุประดิษฐ์ นับเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี ในระบบอุตสาหกรรม เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

     
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2492 โดยให้บริการด้านประกันชีวิต ครบทุกประเภท รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการลงทุน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในชนบท ทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม บริษัทฯ เป็นสถาบันการเงินที่มีผลงานและความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเราได้พัฒนาระบบบริหารงาน บุคลากร และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริการประชาชนอยู่เสมอ

     
 • บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

  ธุรกิจส่งออกและนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

     
 • บริษัทจัดหางาน ทีเจ พรรณราย จำกัด

  เป็นบริษัทตัวแทนในการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับบริษัทชั้นนำภายในประเทศในรูปแบบของงานประจำทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารงาน อีกทั้งยังจัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาให้กับบริษัทญี่ปุ่น หน่วยงาน และโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับผู้หางาน เปิดทำการ: วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา: 8:30 - 17:00 น.

     
 • บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กร

     
 • บริษัทยันม่าร์ เอส.พี.

  บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด จะก่อตั้งขึ้นในปี 2531 แต่ประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์ดีเซลยันม่าร์นั้นสามารถย้อนหลังกลับไปได้ถึงในปี 2527 โดยการนำเข้าเครื่องยนต์จากประเทศญี่ปุ่นโดย บริษัท นิชิเมน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เครื่องยนต์ดีเซลยันม่าร์ได้สร้างชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมและเป็นที่พึงพอใจ จนถือได้ว่าเป็นคู่ใจของเกษตรกรไทย ด้วยเหตุผลที่ว่านี้แม้ว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กแ

     
 • มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

  ประสบการณ์กว่า 50 ปีของกลุ่มบริษัท มหาจักร ซึ่งดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง จนได้การยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทมหาจักร ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำเข้าเกี่ยวกับ Audio (Denon และ JBL) / Visual / Lighting และเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY ความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ว่า บริษัท มหาจักรดีเว

     
 • มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น

     
 • วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด

  บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2524 ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 2 สาขา คือ จังหวัดมหาสารคาม และ ประเทศพม่า เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าส่งออกในยุโรป,อเมริกา และ เอเชีย ผลิตภัณฑ์หลัก Outerwear และ Sportswear ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพเช่น ISO 9001:2000, มรท,WRAP และได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆระดับประเทศจากสมาคมส่งเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(สสท) ดังนี้ ปี 2009 ได้รับรางวัล Thailand Quality

     
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย

     
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิ

     
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันส.ส.ท. มีกิจกรรมให้บริการต่างๆ ดังนี้ 1. การศึกษาและฝึกอบรม 2. บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3. วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ 4. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. 5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 6. พั

     
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 • สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

     
 • ห.จ.ก.ที.เอส.บี.โปรดักส์

  รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ทุกชนิด อาทิเช่น หนังสือเรียน วารสาร แคตาล็อค นิตยสาร กล่องพิมพ์ออฟเซท ปฏิทิน โบว์ชัวร์ ฯลฯ

     
 • เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

     
 • เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

     
 • เอ็น เอส เค เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     
 • โกลบอลไวร์เลส จำกัด (Global Wireless Co., Ltd.)