ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
18 พ.ย. 2559

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) บริษัท ในเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้นําการผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบสิ่งทอที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆ (Technical Textile/Industrial Textile) เช่น วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ รวมถึงกลุ่มสินค้าสิ่งทอเพื่อการใช้สอยภายในครัวเรือน(Home Textile) เช่น หมอน ผ้าห่ม ผ้ารองกันเปื้อนสําหรับเครื่องนอนฯลฯ และสินค้าเพื่อสุขภาพ(Health Care) อาทิ เข็มขัดพยุงหลัง หน้ากากอนามัย เป็นต้น

กลุ่ม บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด(มหาชน) มีการขยายกําลังการผลิต ต้องการรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
 

สวัสดิการ

ค่ากะ
เบี้ยเพิ่มประสิทธิภาพ
ค่ากะ
ค่าลักษณะงาน
โบนัส
ขึ้นเงินเดือนประจำปี
หอพัก
ประกันชีวิตกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงขีพ
กองทุนประกันสังคม
สหกรณ์ออมทรัพย์


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : จนท.ตรวจสอบภายใน/Internal Auditรายละเอียดงาน

-จัดทำแนวการตรวจสอบ(Audit Program),รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสอบ เพื่อสัมภาษณ์ผู้รับการตรวจ ตาม Audit Program
-ประชุมสรุปข้อมูลงานสอบทานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อชี้แจง เสนอแนะ หารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการจัดทำร่างรายงานสรุปผลการสอบทาน เสนอผู้บังคับบัญชา
-จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น เสนอผู้บังคับบัญชา
-จัดเตรียมข้อมูลในการหาผู้สอบบัญชี และเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

704/1-9 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
   
อัตรา

3
เงินเดือน

ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
 
คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การตรวจสอบภายใน
มีทักษะในการประสานงาน การวางแผน การวิเคราะห์ และการโน้มน้าว
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
วิธีการสมัคร

สมัครโดยตรงที่บริษัท เลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-2940071 ต่อ 186,185 หรือ ส่ง CV. มาที่ Email:hrm@tpc.co.th, phimluk.sa@tpc.co.th
 
ติดต่อ

คุณพิมพ์ลักษณ์ แสงโชติ (แผนกบุคคล)
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
704/1-9 ถ.พระราม 3 ยานนาวา บางโพงพาง
กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2294-0071- ต่อ186,185
แฟกซ์ : 02-2942386
อีเมล์ : hrm@tpc.to.th
เว็บไซต์ : www.tpcorp.co.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้