ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
12 ม.ค. 2560

BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรและสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

“ บริษัทบริการครบวงจรด้วยบริการที่เป็นเลิศ ”
(OUTSOURCE SOLUTIONS WITH SERVICE EXCELLENCE)

พันธกิจ
• บริหารร้านค้าปลีกในสถานีบริการ
• บริหารสถานีบริการน้ำมัน / NGV
• บริการงานสนับสนุนในกลุ่ม ปตท.
• ขยายธุรกิจบริการตามทิศทางของกลุ่ม ปตท.
 

สวัสดิการ

สวัสดิการ :
โบนัส
เงินปรับประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
กองทุนฌาปนกิจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ชุดฟอร์มของพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ค่ารักษาทันตกรรม
เงินช่วยเหลือมรณกรรม
และเงินช่วยเหลือประสบภัย


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : Contractor Onsite & Service Managementรายละเอียดงาน

-งานบริการด้าน ONSITE SUPPORT ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม ปตท.
-งานติดตั้งและบำรุงรักษาฮาร์แวร์และซอฟแวร์
-งานดำเนินการติดตั้ง,แก้ไขปัญหา,บำรุงรักษา Desktop Hardware รวมถึงระบบงานต่างๆ เช่น ระบบลงทะเบียน,ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น,ระบบลงทะเบียน รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Pinter,Scanner,Plotter เป็นต้น
-ประสานงานกับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ เพื่อทำการแก้ไขปัญหา ซ่อมแซม ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ที่อยู่ในระยะประกันตามที่ระบุในใบรับประกันคุณภาพสินค้า หรืออยู่ในขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ
-มีทักษะด้านซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้าน Hardware Software และ Network แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ขยัน บุคลิกดีมีทักษะในการสื่อสาร ตรงต่อเวลา
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

PTT ICT (Enco A)
จังหวัด

กรุงเทพและปริมณฑล
   
อัตรา

2
เงินเดือน

11,500 - 18,500 OT +ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่
 
คุณสมบัติ

-เพศ ชาย
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปริญญาตรี ถึง -
-สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
วิธีการสมัคร

สามารถสมัครงานได้ที่
E-mail : Recruitment@pttbsa.com
E-mail : voranuch.n@pttbsa.com
Website : www.pttbsa.com
Facebook : Jobs bsa
At PTT headquarters building ENCO. B grade 12 (the BSA).
 
ติดต่อ

วรนุช นาคประสม
BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1403151-2
แฟกซ์ : 02-1403150
อีเมล์ : voranuch.n@pttbsa.com
เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
 
แผนที่
แผนที่
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้