ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
12 ม.ค. 2560

BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรและสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

“ บริษัทบริการครบวงจรด้วยบริการที่เป็นเลิศ ”
(OUTSOURCE SOLUTIONS WITH SERVICE EXCELLENCE)

พันธกิจ
• บริหารร้านค้าปลีกในสถานีบริการ
• บริหารสถานีบริการน้ำมัน / NGV
• บริการงานสนับสนุนในกลุ่ม ปตท.
• ขยายธุรกิจบริการตามทิศทางของกลุ่ม ปตท.
 

สวัสดิการ

สวัสดิการ :
โบนัส
เงินปรับประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
กองทุนฌาปนกิจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ชุดฟอร์มของพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ค่ารักษาทันตกรรม
เงินช่วยเหลือมรณกรรม
และเงินช่วยเหลือประสบภัย


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีรายละเอียดงาน

-ปิดบัญชีในส่วนงาน G/L ในระบบ SAP Module GL หรือ Asset - จัดเตรียมเอกสารประกอบและบันทึกรายการจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้การค้า โดยมีการตรวจสอบรายละเอียดแจ้งหนี้เอกสารประกอบการจ่ายให้นครบถ้วนตามระเบียบ - จัดทำและจัดประเภทรายการทรัพย์สิน ตามรายงานที่มีการจัดซื้อ
- - สอบทานและกระทบยอดบัญชีเงินสดของบริษัท - ช่วยจัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินส่ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นไตรมาส
-มี TOEIC 550 ขึ้นไป หรือ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยมพร้อมที่จะไปสอบ TOEIC ได้ตามกำหนด
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

ปตท.สำนักงานใหญ่
จังหวัด

กรุงเทพและปริมณฑล
   
อัตรา

5
เงินเดือน

19,000 - 27,500 บาท
 
คุณสมบัติ

-เพศ ไม่จำกัด
-อายุ 22-30 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรี
-สาขา บัญชี
 
วิธีการสมัคร

สามารถสมัครงานได้ที่
E-mail : Recruitment@pttbsa.com
E-mail : voranuch.n@pttbsa.com
Website : www.pttbsa.com
Facebook : Jobs bsa
At PTT headquarters building ENCO. B grade 12 (the BSA).
 
ติดต่อ

วรนุช นาคประสม
BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1403151-2
แฟกซ์ : 02-1403150
อีเมล์ : voranuch.n@pttbsa.com
เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
 
แผนที่
แผนที่
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้