ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
12 ม.ค. 2560

BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรและสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

“ บริษัทบริการครบวงจรด้วยบริการที่เป็นเลิศ ”
(OUTSOURCE SOLUTIONS WITH SERVICE EXCELLENCE)

พันธกิจ
• บริหารร้านค้าปลีกในสถานีบริการ
• บริหารสถานีบริการน้ำมัน / NGV
• บริการงานสนับสนุนในกลุ่ม ปตท.
• ขยายธุรกิจบริการตามทิศทางของกลุ่ม ปตท.
 

สวัสดิการ

สวัสดิการ :
โบนัส
เงินปรับประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
กองทุนฌาปนกิจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ชุดฟอร์มของพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ค่ารักษาทันตกรรม
เงินช่วยเหลือมรณกรรม
และเงินช่วยเหลือประสบภัย


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : Contractor, Finance & Accounting Managementรายละเอียดงาน

- 1.ศึกษาระบบการทำงาน/ทางเดินเอกสาร/รูปแบบเอกสารและการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้การ จัดทำบัญชี 2. บันทึกรายการทางบัญชีในระบบบัญชีของ บริษัทพีทีทีไอซีทีโซลูชั่นส์จำ กัดให้ครอบคลุมรายการ *สินทรัพย์ *หนี้สิน *ทุน *รายได้ *ค่าใช้จ่าย
-3. จัดเตรียมรายงานแสดงผลประกอบการของบริษัทประจำ แต่ละเดือนเพื่อนำ ส่งให้แก่ผู้บริหารให้ทันกำหนด 4. จัดทำ ภงด.1 ภงด.3และ ภงด.53 เพื่อนำ ส่งภาษี ณ ที่จ่ายและนำ ส่งกรมสรรพากรให้ทัน ภายในกำหนด 5. จัดทำ ภพ.30 เพื่อนำ ส่งภำษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งกรมสรรพากรให้ทัน
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

ปตท.สำนักงานใหญ่ Enco A ชั้น 4
จังหวัด

กรุงเทพและปริมณฑล
   
อัตรา

1
เงินเดือน

15,000 - 18,500 บาท OT 40 %, วิชาชีพ 2,000 บาท(เมื
 
คุณสมบัติ

-เพศ หญิง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
-สาขา บัญชี,การเงิน
 
วิธีการสมัคร

สามารถสมัครงานได้ที่
E-mail : Recruitment@pttbsa.com
E-mail : voranuch.n@pttbsa.com
Website : www.pttbsa.com
Facebook : Jobs bsa
At PTT headquarters building ENCO. B grade 12 (the BSA).
 
ติดต่อ

วรนุช นาคประสม
BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1403151-2
แฟกซ์ : 02-1403150
อีเมล์ : voranuch.n@pttbsa.com
เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
 
แผนที่
แผนที่
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้