ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
12 ม.ค. 2560

BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรและสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

“ บริษัทบริการครบวงจรด้วยบริการที่เป็นเลิศ ”
(OUTSOURCE SOLUTIONS WITH SERVICE EXCELLENCE)

พันธกิจ
• บริหารร้านค้าปลีกในสถานีบริการ
• บริหารสถานีบริการน้ำมัน / NGV
• บริการงานสนับสนุนในกลุ่ม ปตท.
• ขยายธุรกิจบริการตามทิศทางของกลุ่ม ปตท.
 

สวัสดิการ

สวัสดิการ :
โบนัส
เงินปรับประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
กองทุนฌาปนกิจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ชุดฟอร์มของพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ค่ารักษาทันตกรรม
เงินช่วยเหลือมรณกรรม
และเงินช่วยเหลือประสบภัย


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไปรายละเอียดงาน

-1. ประสานงาน จัดหา และจองห้องประชุมตามที่มีการ Request 2. ประสานงานจัดส่ง Invitation ตามที่มีการ Request 3. รวบรวมและจัดทำสรุปการจัดส่ง Invitation และการจองห้องประชุมในแต่ละวัน 4. ประสานงานและติดตามผู้ทีเกี่ยวข้องสำหรับการประชุม 5. จัดเตรียม/พิมพ์เอกสารปร
-6 ประสานงานและจัดทำ Help desk list ให้โครงการ 7. ประสานงานจัดหาและจัดทำบันทึกการใช้งานเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆให้กับคณะทำงานโครงการ 8. ประสานงานจัดหาอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงานโครงการ 9.1. แปลเอกสาร/ข้อมูลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

ปตท.สำนักงานใหญ่ ชั้น 6
จังหวัด

กรุงเทพและปริมณฑล
   
อัตรา

8
เงินเดือน

17,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5 % ไม่เกิน 3 ปี + OT 30%
 
คุณสมบัติ

(มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ)
-เพศ ไม่จำกัด
-อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
-สาขา การจัดการ,คอมพิวเตอร์,มนุษย์ศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือเอกอื่นๆที่ได้ภาษาอังกฤษ
 
วิธีการสมัคร

สามารถสมัครงานได้ที่
E-mail : Recruitment@pttbsa.com
E-mail : voranuch.n@pttbsa.com
Website : www.pttbsa.com
Facebook : Jobs bsa
At PTT headquarters building ENCO. B grade 12 (the BSA).
 
ติดต่อ

วรนุช นาคประสม
BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1403151-2
แฟกซ์ : 02-1403150
อีเมล์ : voranuch.n@pttbsa.com
เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
 
แผนที่
แผนที่
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้