ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
12 ม.ค. 2560

BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรและสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

“ บริษัทบริการครบวงจรด้วยบริการที่เป็นเลิศ ”
(OUTSOURCE SOLUTIONS WITH SERVICE EXCELLENCE)

พันธกิจ
• บริหารร้านค้าปลีกในสถานีบริการ
• บริหารสถานีบริการน้ำมัน / NGV
• บริการงานสนับสนุนในกลุ่ม ปตท.
• ขยายธุรกิจบริการตามทิศทางของกลุ่ม ปตท.
 

สวัสดิการ

สวัสดิการ :
โบนัส
เงินปรับประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
กองทุนฌาปนกิจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ชุดฟอร์มของพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ค่ารักษาทันตกรรม
เงินช่วยเหลือมรณกรรม
และเงินช่วยเหลือประสบภัย


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำรวจรายละเอียดงาน

1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ สำหรับการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในกิจการของ ปตท. และบริษัทในเครือ-งานรวบรวมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง-งานประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอ 2. สำรวจ จัดหา ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลที่ดินและทรัพย์สิน-งานสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง-งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน-งานสำรวจการบุกรุก รุกล้ำ แนวเขตที่ดิน
3. ประเมินมูลค่าที่ดิน และทรัพย์สินอื่น-งานจัดทำราคาที่ดิน-งานจัดทำราคาทรัพย์สินอื่น4. ดูแล รักษา และป้องกันที่ดิน-งานระวังชี้แนวเขตที่ดิน-งานจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดิน-งานจัดทำสิ่งป้องกันที่ดิน
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

ปตท.สำนักงานใหญ่
จังหวัด

กรุงเทพและปริมณฑล
   
อัตรา

1
เงินเดือน

15,000-18,000
 
คุณสมบัติ

เพศ  ชาย
อายุ    20-32 ปี
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี
สาขา    ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
วิธีการสมัคร

สามารถสมัครงานได้ที่
E-mail : Recruitment@pttbsa.com
E-mail : voranuch.n@pttbsa.com
Website : www.pttbsa.com
Facebook : Jobs bsa
At PTT headquarters building ENCO. B grade 12 (the BSA).
 
ติดต่อ

วรนุช นาคประสม
BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1403151-2
แฟกซ์ : 02-1403150
อีเมล์ : voranuch.n@pttbsa.com
เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
 
แผนที่
แผนที่
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้