ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
12 ม.ค. 2560

BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรและสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

“ บริษัทบริการครบวงจรด้วยบริการที่เป็นเลิศ ”
(OUTSOURCE SOLUTIONS WITH SERVICE EXCELLENCE)

พันธกิจ
• บริหารร้านค้าปลีกในสถานีบริการ
• บริหารสถานีบริการน้ำมัน / NGV
• บริการงานสนับสนุนในกลุ่ม ปตท.
• ขยายธุรกิจบริการตามทิศทางของกลุ่ม ปตท.
 

สวัสดิการ

สวัสดิการ :
โบนัส
เงินปรับประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
กองทุนฌาปนกิจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ชุดฟอร์มของพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ค่ารักษาทันตกรรม
เงินช่วยเหลือมรณกรรม
และเงินช่วยเหลือประสบภัย


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : IT Recruitment Coordinatorรายละเอียดงาน

สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนของบริษัทฯ โดยคัดกรอง ค้นหาใบสมัคร และติดต่อประสานงานและหาช่องทางสรรหาว่าจ้าง

· สัมภาษณ์และคัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้น

· นัดสัมภาษณ์งานผู้สมัคร

· ทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงานเข้าใหม่

· จัดทำสรุปรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอหัวหน้างาน หรือผู้บริหารได้ เช่น รายงาน Manpower Planning, รายงาน Turnover เป็นต้น

· ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ประกันสังคม แรงงานพื้นที่ เป็นต้น
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

ปตท.สำนักงานใหญ่
จังหวัด

กรุงเทพและปริมณฑล
   
อัตรา

1
เงินเดือน

ตามตกลง
 
คุณสมบัติ

· จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ตรงด้าน IT Recruitment หรือ Recruitment อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

· มีทักษะความชำนาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Outlook

· มีความรู้พื้นฐานด้าน IT, กฎหมายแรงงาน, สัญญาจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

· มีทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

· สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
วิธีการสมัคร

สามารถสมัครงานได้ที่
E-mail : Recruitment@pttbsa.com
E-mail : voranuch.n@pttbsa.com
Website : www.pttbsa.com
Facebook : Jobs bsa
At PTT headquarters building ENCO. B grade 12 (the BSA).
 
ติดต่อ

วรนุช นาคประสม
BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1403151-2
แฟกซ์ : 02-1403150
อีเมล์ : voranuch.n@pttbsa.com
เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
 
แผนที่
แผนที่
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้