ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
16 พ.ค. 2560

Yorozu Corporation

บริษัทโยโรซึ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนและชิ้นส่วนเครื่องยนต์
อื่นๆ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2491
เงินทุน 6,200 ล้านเยน
ยอดขายสุทธิ (รวม) 167,723 ล้านเยน (FY 2559)
จำนวนพนักงาน (ทั้งหมด) 7,456 คน
 

สวัสดิการ

Allowance:Commuting Allowance, Overtime and Holiday Work Allowance, Temporary Solo Assignment Per Diem etc.
Annual Pay Raise:Once a year (April)
Bonus:Twice a year (July and December)
Welfare:Facilities: Bachelor's Dorm (M) and Bachelorette's Dorm (F), Company Housing, Company Cafeteria
Insurance: Social Insurance (welfare pension, health, employment, workers' compensation)
Special benefits: *long-term sick leave, defined contribution pension plan


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : วิศวกรการผลิตรายละเอียดงาน

เปิดรับสมัคร Engineerเข้าทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 อัตรา

Manufacturing Engineering Dept.:
1. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
2. ออกแบบ Process ของ Assy และ Die
3. ดูแล Project ที่ได้รับมอบหมายทั้งในและต่างประเทศ
4. ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Research & Development Dept.:
1. ออกแบบโมเดลด้วยโปรแกรม 3D-CAD
(เวอร์ชั่น CAD CAT IA V.5 I-DEAS・NX/UG)
2. วิเคราะห์ชิ้นงานและจำลองชิ้นงาน
3. วิจัยและพัฒนาชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

Yorozu Global Technical Center (Oyama, Tochigi, JAPAN)
จังหวัด

ต่างประเทศ
   
อัตรา

3
เงินเดือน

ป.ตรี 200,000 Yen / ป.โท 208,000 Yen
 
คุณสมบัติ

1.นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับ ป.ตรี /ป.โท ของสาขาดังต่อไปนี้
1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
2. วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering)
3. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
4. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
5. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
3.ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
*หมายเหตุุ
- ผู้ที่มีผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N3ขึ้นไปจะไดัรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ยังไม่มีหรือไม่เคยสอบวัดระดับ N3 นั้น บริษัทฯให้เวลาในการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับก่อนการอนุมัติเดินทางฯ
 
วิธีการสมัคร

ช่องทางการสมัคร: saiyou@yorozu-corp.co.jp
1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)
1.1 Resume (ทั้งฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) หากมีฉบับภาษาญี่ปุ่นสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นแทนฉบับภาษาอังกฤษได้
1.2 สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Records)
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.5 สำเนาผลการสอบ JLPT , TOEIC (ถ้ามี)
1.6 สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี)
1.7 สำเนาใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
1.8 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
*หมายเหตุ
- การส่งเอกสารให้ระบุ“TSY2018,ชื่อสถาบัน,ชื่อ-สกุล” ในหัวข้อการส่งและไฟล์ทั้งหมดต้องเป็นไฟล์ PDFขนาดของไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 3MB
 
ติดต่อ

Ms.Sudathip Phokamta
Yorozu Corporation
3-7-60, Tarumachi, Kohoku-ku, Kanagawa-ken, Japan Yokohama-shi
ต่างประเทศ 222-8560
เบอร์โทรศัพท์ : +81-45-543-6800
แฟกซ์ : +81-45-543-4915
อีเมล์ : saiyou@yorozu-corp.co.jp
เว็บไซต์ : www.yorozu-corp.co.jp
 
แผนที่
แผนที่
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้