ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
10 เม.ย. 2562

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9. สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10. ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย)รายละเอียดงาน

1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
2. จัดงาน Open House ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเปิดให้เยี่ยมชมสถาบัน
3. ให้บริการข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท แก่ผู้สนใจ
4. วิจัยทางการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
5. จัดทำสรุปข้อมูลนักศึกษาใหม่และจัดทำ Database
6. ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์รับสมัครนักศึกษา
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

BANGKOK
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
   
อัตรา

1
เงินเดือน

ตามโครงสร้าง
 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย /หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการเจรจา สื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
4. สามารถทำงานได้ภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ Social Media
6. มีทัศนคติในการทำงานดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7. มีบุคลิกภาพดีและมีจิตบริการ
8. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน)
 
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  • ติดต่อ : คุณวารุณี/คุณบุณฑิตา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02763-2615, 02763-2619
  • อีเมล์ : warunee@tni.ac.th, buntita@tni.ac.th
  • ที่อยู่ : 1771/1 PATTANAKARN RD., SUANLUANG, BANGKOK.
 
วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

2.ดาวโหลดใบสมัคร https://www.tni.ac.th/tni2016/main/index.php?option=contents&category=45&id=29 If you are interested, please send your Application พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งเมลถึง hr@tni.ac.th, warunee@tni.ac.th

3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ)
 
ติดต่อ

คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 027632600 ต่อ 2615
แฟกซ์ : 027632700
อีเมล์ : warunee@tni.ac.th
เว็บไซต์ : www.tni.ac.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้