ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
6 มี.ค. 2555

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2492 โดยให้บริการด้านประกันชีวิต ครบทุกประเภท รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการลงทุน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในชนบท ทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม บริษัทฯ เป็นสถาบันการเงินที่มีผลงานและความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเราได้พัฒนาระบบบริหารงาน บุคลากร และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริการประชาชนอยู่เสมอ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาให้บริการลูกค้ามากกว่า 240 สาขา ทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เครื่องแบบพนักงาน
- โบนัส


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : Agent Adviserรายละเอียดงาน

1. สร้างและสนับสนุนการสร้างตัวแทนใหม่
• ทำงานร่วมกับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสรรหาตัวแทน
• สร้างตัวแทนใหม่ด้วยตนเอง
2. เป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนใหม่
• อบรมและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ตัวแทนสอบใบอนุญาตผ่าน
• ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแต่งตั้งตัวแทน
• ติดตาม สอนงาน สาธิตการขายให้กับตัวแทนใหม่
• สร้างและจัดการระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน
• ติดตามผลงาน ประเมินผลงานและแก้ไขปัญหาตัวแทนใหม่
• กระตุ้น สร้างแรงจูงใจตามความเหมาะสม
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/พิจารณารับประกัน และสินไหมเบื้องต้น
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

170/74-83, Ocean Tower 1 BLDG., Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, 10110
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
   
อัตรา

30
เงินเดือน

15,000-17,000
 
คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
• มีบุคลิกภาพดี และมีความมั่นใจ
• มีความสามารถด้านการสื่อสาร
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
• สามารถไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้
• หากมีใบอนุญาตตัวแทนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
วิธีการสมัคร

Contact Person: Khun Montha Romphothong, Khun Sawittree Sudjan, Khun Jinchuta Gunphairoh
Address: 170/74-83, Ocean Tower 1 BLDG., Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, 10110
Telephone: 02-261-2300 ext. 1645,1647 Fax: 02-204-0099
E-mail: recruite@ocean.co.th
 
ติดต่อ

คุณจินต์ชุตา กันไพเราะ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 คลองเตย คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-261-2300 ต่อ 1645, 1647
แฟกซ์ : 02-204-0099
อีเมล์ : recruite@ocean.co.th
เว็บไซต์ : www.ocean.co.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้