ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
24 ก.ค. 2555

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2541 โดยมีที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่หก
 

สวัสดิการ


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงินรายละเอียดงาน

   
สถานที่ปฏิบัติงาน

เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จังหวัด

ปทุมธานี
   
อัตรา

1
เงินเดือน

ตามโครงสร้าง
 
คุณสมบัติ

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
* มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
* สามารถปิดงบการเงินได้ และมีความรู้ด้านภาษีอากรดี
* มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
* สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
*** หากใช้โปรแกรม Forma ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
* จดหมายแนะนำตัว
* สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาวุฒิการศึกษา
* เอกสารรังรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

ทางไปรษณีย์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
3/4-5 หมู่ 3 ต.คลองห้า
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
( วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" )
 
ติดต่อ

นายปฐมพงษ์ กิตติสาร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 อ.คลองหลวง ต.คลองห้า
ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5775100 ต่อ 4112
แฟกซ์ : 02-5772877
อีเมล์ : pathompong@nimt.or.th
เว็บไซต์ : http://www.nimt.or.th/nimt/home/index.php
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้