ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
30 ก.ค. 2555

Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

We at Toyota Motor Thailand (TMT) are extremely proud to be part of Toyota Motor Companyกฏs worldwide operations as well as a key player in the companyกฏs global strategy. We have been entrusted with the role of be a major production center for 1-ton pick-ups by Toyota Motor Corporation. The implementation of the Innovative and International Multi-purpose Vehicle (IMV) in 2004 was major milestone in the development of TMT and Toyota Globally. Automobiles manufactured in Thailand now export to markets in Asia, Europe and the Middle East. Moreover, TMT will support the development of IMV bases in other countries in the near future.TMT acts the role as key supporter of Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing to be production, research and development base in Asia Pacific Region. TMT is achieving its mission of being one of the leading core companies in Toyotaกฏs global network and the most admired automobile manufacturer in Thailand. We will continue to realize substantial and sustainable growth by producing products and offering services of truly global standards for the benefit of both domestic and overseas customers. With our production capacity exceeding 650,000 vehicles per annum, TMT is the largest manufacturer in Thailand and a leader on the world stage
 

สวัสดิการ

สวัสดิการและประโยชน์ที่จะได้รับ

• รถรับ-ส่งปรับอากาศ
• โบนัสประจำปี
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ค่ากะ, ค่าสถานที่ปฏิบัติงาน
• ค่าอาหารกลางวัน
• ค่าอาหารสำหรับการทำงานล่วงเวลา
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิตกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินช่วยเหลือในการศึกษาต่อ
• เงินสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น
• ค่าเล่าเรียนบุตร
• เงินแสดงความยินดีในการแต่งงาน/มีบุตร
• ส่วนลดในการซื้อรถยนต์,อะไหล่ และซ่อมบำรุง(รถต้องเป็นชื่อพนักงานเท่านั้น)
• เครื่องแบบพนักงาน
• เงินนำเที่ยวประจำปี/จัดกิจกรรมปีใหม่
• เงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน/ครอบครัว
• กิจกรรมพิเศษต่างๆที่บริษัทฯจัดขึ้น
• วันลาพักร้อน
• สนามกีฬ่าและศูนย์ออกกำลังกาย
• โอกาสในการไปศึกษาดูงาน รวมถึงปฏิบัติงานยังต่างประเทศ
• หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ฯลฯ


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : Japanese Interpreterรายละเอียดงาน

To interprete between Japanese - Thai
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

Banpho Plant , Gateway Plant
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา
   
อัตรา

5
เงินเดือน

Nehotiable
 
คุณสมบัติ

• Male or Female
• Bachelor degree in Arts or related field
• GPA. not less than 2.70
• Age not over 30 years old
• Good command of English (toeic score 550) and Japanese (JPLT N2)
• New graduated are welcome
• Able to work in Chachoengsao
• Pass or exempted military service (male)
 
วิธีการสมัคร

Apply channel :

. E-mail
- smetheew@toyota.co.th
 
ติดต่อ

Mr. Supit Metheeworapote
Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟเก่า อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2386-2058
แฟกซ์ : 0-2386-1891
อีเมล์ : smetheew@toyota.co.th
เว็บไซต์ : www.toyota.co.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้