ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
2 ธ.ค. 2557

National Science and Technology Development Agency

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2534 เพื่อดำเนินการวิจัยและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีนาโน
สวทช. จึงเป็นหน่วยงานวิจัยที่มีภารกิจหลักในการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการทำให้ภาคการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
 

สวัสดิการ

สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพประจำปี


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย (AAERU)รายละเอียดงาน

• วิจัยและพัฒนาทางด้านระบบการแปลงผันกำลังงาน (Power Conversion System) ที่รวมถึงการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวสำหรับการควบคุม และการออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ระบบการแปลงผันกำลังงานที่คาดว่าจะให้รับผิดชอบเป็นลำดับแรกคือ ระบบการสำรองพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอร์รี่ที่ใช้อินเวอร์เตอร์หลายระดับ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเขียนบทความวิชาการ การสำรวจข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
จังหวัด

ปทุมธานี
   
อัตรา

1
เงินเดือน

-
 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย /หญิง
2. อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น เพาวเวอร์คอนเวอร์เตอร์หรือระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ รวมทั้งการควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว อย่างน้อย 2 ปี
5. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
6. หากมีประสบการณ์การใช้งานหรือออกแบบอุปกรณ์หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น เพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  • ติดต่อ : คุณปัทมาพร โคมลอย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 71105
  • อีเมล์ : patamaporn@nstda.or.th
  • ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
วิธีการสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71105 (ปัทมาพร)
หรือติดต่อสมัครที่ : www.nstda.or.th
Email: patamaporn@nstda.or.th
 
ติดต่อ

Ms. Patamaporn Khomloi
National Science and Technology Development Agency
111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Luang Khlong Nueng
ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71105
แฟกซ์ : 0-2564-7021
อีเมล์ : patamaporn@nstda.or.th
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้