ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • บัญชี ธุรการ

   ทำเอกสารด้านบัญชี Payment ,Petty cash ,Receive ,AP,AR  หน้าที่ บริหาร ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน เช่น จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ,ทำรายงานการประชุม ,ต้อนรับลูกค้า  ออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้ Invoice ใบเสร็จ ใบขอซื้อ

  Comco (Asia) Co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  18 พ.ค. 2560

       
 • Logistic

  - ทำเอกสาร นำเข้า ส่งออก - ติดตาม เครียร์สินค้า เข้า ออก

  Comco (Asia) Co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  18 พ.ค. 2560

       
 • Sales

  ติดต่อ เสนอขายเครื่องจักร ให้ลูกค้า จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ดูแลลูกค้า เก่่า และหาลูกค้าใหม่

  Comco (Asia) Co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  18 พ.ค. 2560

       
 • Designer / Draftman/ เขียนแบบเครื่องกล ด่วน!!!!!!

  -ออกแบบ ชิ้นส่วน หรือ die ,Jig โดยใช้โปรแกรม solidwork - มีประสบการณ์ การออกแบบมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Comco (Asia) Co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  18 พ.ค. 2560

       
 • Production control

  ทำหน้าที่ประสานงานในแผนก ผลิต รวมถึงการควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้า เจรจาต่อรองกับ Suppplier ควบคุมวางแผนงาน นำเข้า ส่งออก

  Comco (Asia) Co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  18 พ.ค. 2560

       
 • Engineer

  ทำหน้าที่ประกอบครื่องจักร การปรับเครื่องจักร

  Comco (Asia) Co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  18 พ.ค. 2560