ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • AIS Customer Service (Full Time)

  เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล นำเสนอสินค้าและบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้สินค้า และบริการของบริษัท

  ADVANCED INFO SERVICE PLC. (เอไอเอส)

  กรุงเทพมหานคร

  30 มี.ค. 2555

       
 • Senior Marketing Officer (Corporate Marketing)

  # Analyze market and find new market opportunity, monitor trends, forecast revenues and establish pricing strategies # Implement the appropriate marketing strategy and marketing plans and coordinate with the sales team and related function achieve corporate objective # Develop marketing campaign for

  ADVANCED INFO SERVICE PLC. (เอไอเอส)

  กรุงเทพมหานคร

  30 มี.ค. 2555

       
 • System Analyst

  # Analysis, Design and development program # Design test case, unit test end to end test # Control and conclude the programming result before project launch # Clarify requirement and match requirement to programming algorithm to developer # Problem solving for support user after deployment applicati

  ADVANCED INFO SERVICE PLC. (เอไอเอส)

  กรุงเทพมหานคร

  30 มี.ค. 2555

       
 • Programmer Analyst

  Programmer Analyst

  ADVANCED INFO SERVICE PLC. (เอไอเอส)

  กรุงเทพมหานคร

  30 มี.ค. 2555

       
 • Engineer

  # Network Implementation (New Network Equipment) # Network Improvement (Config & Replace Existing Network) # Network Operations (Fault & Problem Solving, Corrective Maintenance) # Computer and Data Network Management & Analysis (IP Network LAN / WAN Back Office)

  ADVANCED INFO SERVICE PLC. (เอไอเอส)

  กรุงเทพมหานคร

  30 มี.ค. 2555

       
 • Billing Application Analyst (Contractual Staff)

  # Configure และ Verify หมายเลขโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และลูกค้ารายใหม่ # ตรวจสอบ, วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูล Error ของค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในระบบ Post Paid # ประสานงานหน่วยงานด้านการตลาด เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลตามคำสั่งให้ถูกต้อง

  ADVANCED INFO SERVICE PLC. (เอไอเอส)

  กรุงเทพมหานคร

  30 มี.ค. 2555