ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
  • Sales Representative

    To present the products to customers -To handle and coordinate sales promotion and pricing -To take orders and resolve any problems with or complaints about products and services -To help sales team to achieve or exceed budget through effective marketing activities

    Sumitomo Electric (Thailand) Limited

    กรุงเทพมหานคร

    4 ก.ย. 2557