ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • Engineering Staff

  Toyota Gosei Rubber (Thailand) Co., Ltd.

  สมุทรสาคร

  28 พ.ค. 2555

       
 • Production Control Section Manager

  Responsibilities - Management and Planning of Production plan. - Customer orders are scheduled and produced and able to delivered all items in full on time - Contact to supplier about monthly forecast and year forecast. - Control report production plan of each section and each model and solving

  Toyota Gosei Rubber (Thailand) Co., Ltd.

  สมุทรสาคร

  28 พ.ค. 2555

       
 • Production Section Manager

  Responsibilities - Improvement process in the production lines to increase productivity . - Customer orders are scheduled and produced and able to delivered all items in full on time - To be responsive and proactive with customer requests i.e. seek all necessary supports from people within the or

  Toyota Gosei Rubber (Thailand) Co., Ltd.

  สมุทรสาคร

  28 พ.ค. 2555

       
 • Safety&ENV. Asst. General Manager

  Responsibilities - Management and Improvement of Safety and Environment. - An ability to prepare project proposal , presentation and report. - Interpersonal skill with the ability to represent the Company to customers, Government offices, Subcontractors etc. - Provide guidance on Safety&Environment

  Toyota Gosei Rubber (Thailand) Co., Ltd.

  สมุทรสาคร

  28 พ.ค. 2555