ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • Customer Service

  - โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น - ตอบคำถามและให้ข้อมูลหลักสูตร - ประสานงานกับผู้ปกครอง , นักเรียน และอาจารย์ญี่ปุ่น - คีย์ข้อมูล ทำประวัติ บันทึกผลการเรียน การสอบของนักเรียนและเอกสารอื่นๆ

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.ย. 2560

       
 • ACCOUNTANT

  - จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางบัญชี - จัดทำบันทึกการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.ย. 2560