ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
  • Technical Engineering

    • Responsible for technical assistance and support by using knowledge about Automobile engine, Mechanical engineer. • Engage with Dealer's sales activities, sales training, implement Isuzu Professional Partner's activities. (Isuzu Truck)

    Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.

    กรุงเทพมหานคร

    26 ก.ค. 2555