ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่ล่ามญี่ปุ่น

  ประสานงานและสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือการแปลภาษาไทย-เป็นญี่ปุ่น-เป็นไทยเพื่อความเข้าใจและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯและลูกค้า เอกสารของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเช่น WorkPormit,Pasport ติดตามและรายงานการประชุม

  Thairadiator Mfg.co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  2 พ.ย. 2555

       
 • Delivery/จนท.วางแผนการผลิต

  - รวบรวม,จัดเก็บข้อมูลการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของโรงงาน - จัดเก็บเอกสารของฝ่ายผลิต - คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตแต่ละวัน Delivery - ตรวจสอบเอกสารและสินค้าก่อนส่งมอบลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - ตรวจสอบวัติถุดิบและชิ้นส่วนในสโตร์

  Thairadiator Mfg.co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  19 ต.ค. 2555

       
 • ช่างเทคนิคNewProject/ทดสอบเทียบ/Jig&Tool/จนท.QA.

  จัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างNew Project ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบลูกค้า ทำงานตามแบบDrawing ควบคุมดำเนินการทดลองการผลิต รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

  Thairadiator Mfg.co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  19 ต.ค. 2555

       
 • Supervisor/ForeMan ฝ่ายผลิต

  - ควบคุมดูแลการผลิต - วางแผนการผลิตและตรวจสอบกระบวนการผลิต - แก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต - รองรับการAuditจากลูกค้า - วิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ - รองรับAuditของลูกค้า - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของแผนก

  Thairadiator Mfg.co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  19 ต.ค. 2555

       
 • วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรม/แม่พิมพ์/Production/วิศวกรซ่อมบำรุง

  Tool&Die -งานออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้ Auto cad, AutoDesk,Solidwork,Inventor - ควบคุมดำเนินการทดลองการผลิตร่วมกับทุกแผนกที่ส่งมอบ - ซ่อมบำรุง,ปรับปรุงแม่พิมพ์ Production Assembly - ควบคุมจัดทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด - ประสานงานกับแผนกวิศวกรรมง

  Thairadiator Mfg.co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  19 ต.ค. 2555

       
 • เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้าคงคลัง

  1.ตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าและสต๊อกภายในเพื่อให้สอดคล้องแผนการส่งมอบ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผน 3.จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลขอวปัญหา 4.จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์

  Thairadiator Mfg.co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  19 ต.ค. 2555