ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

  - ติดตั้งเครื่องและโปรแกรม - ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค - ติดต่อประสานงานกับช่างภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Daiso Siam International Co., Ltd.

  ระยอง

  16 ม.ค. 2557

       
 • ค่ามภาษาญี่ปุ่น

  - แปลภาษาในประชุม ( ไทยเป็นญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นเป็นไทย ) - แปลเอกสารต่างๆ ( ไทยเป็นญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นเป็นไทย ) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Daiso Siam International Co., Ltd.

  ระยอง

  16 ม.ค. 2557

       
 • วิศวกรฝ่ายผลิด (ฉีดพลาสติก)

  - ศึกษาคู่มือเครื่องฉีดพลาสติก, เทคนิคในการฉีดพลาสติก - ควบคุมคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้านคุณภาพ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Daiso Siam International Co., Ltd.

  ระยอง

  16 ม.ค. 2557

       
 • วิศวกรซ่อมบำรุง

  - ศึกษาคู่มือเครื่องฉีดพลาสติก - ซ่อมเครื่องฉีดพลาสติกโดยวิเคาระห์หาสาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา - บำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก - ติดต่อประสานงานกับบริษัทซ่อมเครื่องและบริษัทผลิตเครื่อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Daiso Siam International Co., Ltd.

  ระยอง

  16 ม.ค. 2557

       
 • เจ้าหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์

  - ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก, ขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ - ใช้เครื่อง 3D Scanner, Convert Surface data - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Daiso Siam International Co., Ltd.

  ระยอง

  16 ม.ค. 2557