ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
  • วิศวกรคอมพิวเตอร์

    เนื้อหางาน ・บริษัทของเราเป็นบริษัทที่พัฒนาเกี่ยวกับ IOT, AI และ Robot ・จัดการดูแลระบบควบคุมตั้งแต่ด้านฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงด้านคอมพิวเตอร์ ・พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบควบคุมการผลิต, ตรวจสอบ และ ระบบประมวลผลข้อมูล ・พัฒนาระบบควบคุม Robot, FA ・พัฒนาโปรแกรม PLC และ Touch Panel ・ออกแบบ และ วางระบบเน็ตเวิร์ค ・ออกแบบ

    บริษัท คานาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

    กรุงเทพและปริมณฑล

    2 ก.ค. 2561