ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
  • Japanese Interpreter

    1.สื่อสารและประสานงานกับผู้บริหารและลูกค้า 2.ดำเนินการแปลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.แปลในที่ประชุม 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

    G-TEKT Eastern Co., Ltd.

    ฉะเชิงเทรา

    18 มี.ค. 2562