ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (รับสมัครด่วน)

  1. บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมด้านรับและจ่าย และบัญชีทั่วไป 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำ ภ.ง.ด.1, 3 และ 53 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และ ภพ.30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 5. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconciliation Statement) 6. จัดทำรายละเอียดประ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  16 พ.ค. 2562

       
 • Accounting Section Manager

  1. Accepted to achieve the goals and policies, including the related reports. 2. Supervise to team members 3. Create schedule execute on schedule 4. Create effective method for account closing 5. Approve all accounting journal 6. Control process of data inputting and report preparation within t

  Isuzu Motors Asia (Thailand) Co.,Ltd.

  สมุทรปราการ

  6 ธ.ค. 2561

       
 • Senior Accounting Officer

  1. Directly all aspects of accounting operations and verifying, domestics and overseeing transaction related to general ledger, fixed asset and sales expense. 2. Developing and maintaining all necessary financial reporting. Ensuring that records are maintained in accordance with generally accepted

  Isuzu Motors Asia (Thailand) Co.,Ltd.

  กรุงเทพและปริมณฑล

  7 พ.ย. 2561

       
 • Finance & Accounting Manager

  1. To provide a leadership role in all aspects of The Company's Financial and Accounting operations.

  Isuzu Motors Asia (Thailand) Co.,Ltd.

  ระยอง

  7 พ.ย. 2561

       
 • Accounting Staff

  1. Assist sale price calculation and costing. 2. Fixed assets and depreciation control. 3. Other routine jobs as assignment.

  Isuzu Motors Asia (Thailand) Co.,Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  3 ต.ค. 2561

       
 • ACCOUNTANT

  - จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางบัญชี - จัดทำบันทึกการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.ย. 2560

       
 • บัญชี ธุรการ

   ทำเอกสารด้านบัญชี Payment ,Petty cash ,Receive ,AP,AR  หน้าที่ บริหาร ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน เช่น จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ,ทำรายงานการประชุม ,ต้อนรับลูกค้า  ออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้ Invoice ใบเสร็จ ใบขอซื้อ

  Comco (Asia) Co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  18 พ.ค. 2560

       
 • งานออฟฟิศ เวิร์คทั่วไปและที่เกี่ยวกับภาษีบัญชี ทำงานที่นาโกย่ารับเฉพาะผู้ที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะ

  ตำแหน่งงาน office workทั่วไป,ภาษีบัญชี ตำแหน่งงานนี้ขอสงวนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะค่ะ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีนะค่ะ นักเรียน นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นสามารถสมัครได้ค่ะ คุณสมบัติ สัญชาติ ไทย เพศ : หญิงหรือชาย อายุ: 20-35ปี ลักษณะงาน: งาน part-time (มีสิทธิ์ได้เป็นพนักงานประจ

  Japan Techno Co., Ltd.

  ต่างประเทศ

  8 ก.พ. 2560

       
 • Contractor, Finance & Accounting Management

  - 1.ศึกษาระบบการทำงาน/ทางเดินเอกสาร/รูปแบบเอกสารและการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้การ จัดทำบัญชี 2. บันทึกรายการทางบัญชีในระบบบัญชีของ บริษัทพีทีทีไอซีทีโซลูชั่นส์จำ กัดให้ครอบคลุมรายการ *สินทรัพย์ *หนี้สิน *ทุน *รายได้ *ค่าใช้จ่าย -3. จัดเตรียมรายงานแสดงผลประกอบการของบริษัทประจำ แต่ล

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • Accounting Staff (AP)

  •Support account payable and fixed assets function Ex. Accounting entries, Payment,Petty cash, Asset Register •Month-end closing • Managing accounting data, making report by using MS Excel and Access •Monitoring and estimation of monthly service charge from carrier vendor •Other special tasks as ass

  NTT Communications (Thailand)

  กรุงเทพมหานคร

  17 ม.ค. 2560

       
 • Accounting Staff (AR)

  •To issue invoice and bill placement to customers in compliance with customer schedule. •Assign messenger and control of billing document filling. •Deal with customers and sales person if there is any dispute on the invoice. •Monthly closing for AR related account i.e. Bank, WHT, VAT. •Preparation o

  NTT Communications (Thailand)

  กรุงเทพมหานคร

  17 ม.ค. 2560

       
 • พนักงานบัญชี

  -ปิดบัญชีในส่วนงาน G/L ในระบบ SAP Module GL หรือ Asset - จัดเตรียมเอกสารประกอบและบันทึกรายการจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้การค้า โดยมีการตรวจสอบรายละเอียดแจ้งหนี้เอกสารประกอบการจ่ายให้นครบถ้วนตามระเบียบ - จัดทำและจัดประเภทรายการทรัพย์สิน ตามรายงานที่มีการจัดซื้อ - - สอบทานและกระทบยอดบัญชีเงินสดของบริษัท

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  12 ม.ค. 2560

       
 • พนักงานการเงิน

  -งานด้านการเงิน การจ่ายเงินในประเทศของ ปตท. และบริษัทที่ศูนย์การเงินและบัญชีของกลุ่ม ปตท. ให้บริการ งานด้านจัดทำธุรกรรมการจ่ายเงินทุกประเภทค่าใช้จ่าย ให้กับคู่ค้าและพนักงานของ ปตท.และบริษัทที่ศูนย์การเงินและบัญชีของกลุ่ม ปตท.ให้บริการโดยใช้วิธีการชำระเงินท -มี TOEIC 550 ขึ้นไป หรือ มีความสามารถด้าน

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  12 ม.ค. 2560

       
 • จนท.ตรวจสอบภายใน/Internal Audit

  -จัดทำแนวการตรวจสอบ(Audit Program),รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสอบ เพื่อสัมภาษณ์ผู้รับการตรวจ ตาม Audit Program -ประชุมสรุปข้อมูลงานสอบทานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อชี้แจง เสนอแนะ หารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการจัดทำร่างรายงานสรุปผลการสอบทา

  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพมหานคร

  18 พ.ย. 2559

       
 • จนท.บัญชีต้นทุน

  งานคำนวณต้นทุนมาตรฐาน -เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่าย -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่ -คำนวณปรับปรุงต้นทุนสินค้าปัจจุบัน -เสนอข้อมูลต้นทุนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพมหานคร

  18 พ.ย. 2559

       
 • Accounting Officer

  -AR,AP,GL -To analysis performance report and operate presentation to support management.

  Advance Info Service Public Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  28 ส.ค. 2558

       
 • Accounting Admin (contractor)

  1. Perform the Accounts payable payment and related process 2. Issue the Withholding tax and VAT Sales certificate 3. Submit the monthly taxation of withholding tax and VAT 4. Perform the monthly Accounting closing 5. Perform the monthly Balance Sheet reconciliation and analysis 6. Support the

  IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  11 มิ.ย. 2557

       
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.จัดทำบัญชี 2.มีการสอนงานให้

  วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  27 ก.พ. 2556

       
 • เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้าคงคลัง

  1.ตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าและสต๊อกภายในเพื่อให้สอดคล้องแผนการส่งมอบ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผน 3.จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลขอวปัญหา 4.จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์

  Thairadiator Mfg.co.,Ltd

  สมุทรปราการ

  19 ต.ค. 2555

       
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

  Thai Stanley Electric Public Company Limited

  ปทุมธานี

  20 ก.ย. 2555