ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล

  - ค้นหาผู้สมัครจากทางเว็บไซต์หางาน - คัดเลือกใบสมัครและนัดสัมภาษณ์งาน - จัดเตรียมใบสมัครและแบบทดสอบให้พร้อมใช้อยู่เสมอ - สัมภาษณ์เบื้องต้นส่งต่อให้ต้นสังกัดคัดเลือก - ประสานงานต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือก ติดตามผลการสัมภาษณ์ ทราบผลผ่านการสัมภาษณ์ นัดพนักงานเริ่มงานและเซ็นสัญญาจ้าง - วันทำงาน

  M.I.S. Outsourcing Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  29 มี.ค. 2562

       
 • IT Recruitment Coordinator

  สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนของบริษัทฯ โดยคัดกรอง ค้นหาใบสมัคร และติดต่อประสานงานและหาช่องทางสรรหาว่าจ้าง · สัมภาษณ์และคัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้น · นัดสัมภาษณ์งานผู้สมัคร · ทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงานเข้าใหม่ · จัดทำสรุปรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอหัวหน้างาน หรือผ

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  23 มี.ค. 2560

       
 • Contractor, Training & Audit

  -ดำเนินการติดตั้ง แก้ไขปัญหา บำรุงรักษา Desktop Hardware ประสานงานกับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ เพื่อทำการแก้ไขปัญหา ซ่อมแซม ทดสอบ รับนโยบายด้านมาตรฐานของ Desktop และ Enterprise SoFtware ต่างๆ ให้สอดคล้องกับทาง Corporate Strategy and Business Development

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ(ประจำศรีราชา)

  รับผิดชอบ ดูแล และควบคุมงานด้านบริหารงานบุคคลและธุรการของเขตงานศรีราชา -งานด้านสรรหาว่าจ้าง ค่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ และฝึกอบรม -งานธุรการ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -งานด้าน CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั

  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  ชลบุรี

  18 พ.ย. 2559

       
 • Human Resources Officer (Pay roll / Recruitment)

  Payroll Function - Handle time attendance and check the correctness. - Handle payroll operation and the correctness. - Manage the welfare and benfit to employees. - Others which may be assigned by superior. - Handle Co-operative. - Prepare and control Co-operative system. Recruitment Function - Ha

  SEIKO PRECISION(Thailand) Co., Ltd.

  ปทุมธานี

  23 พ.ค. 2556

       
 • พนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

  ประสานงาน และจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ให้พร้อมสำหรับการจัดหลักสูตรสัมมนาพิเศษ และการจัดประกวดให้รางวัล (Award) ประเภทต่าง ๆ

  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

  กรุงเทพมหานคร

  10 ธ.ค. 2555

       
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล ประจำโรงงานจ.ชลบุรี

  - จัดทำค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลา - งานตรวจสอบการผลิต Internal Auditor - การสรรหาพนักงานตามแผนของบริษัท และตามเวลาที่กำหนด - จัำดทำเอกสารงานบุคคล - รับรองการตรวจสอบจากลูกค้า - ธุรการด้านเอกสารความปลอดภัย - วางแผนกระบวนการและขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงาน - รับงานตามแผนที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ - ติดต่อและปร

  Pacific Rubber Works Co., Ltd.

  ชลบุรี

  4 ก.ย. 2555

       
 • Agent Adviser

  1. สร้างและสนับสนุนการสร้างตัวแทนใหม่ • ทำงานร่วมกับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสรรหาตัวแทน • สร้างตัวแทนใหม่ด้วยตนเอง 2. เป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนใหม่ • อบรมและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ตัวแทนสอบใบอนุญาตผ่าน • ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแต่งตั้งตัวแทน • ติดตาม สอนงาน สาธิตการขายให้กับตัวแทนใหม่ • สร้า

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • Human Resources Management Office / Sr. Officer (HRIS)

  DENSO (THAILAND) CO., LTD.

  หลายจังหวัด

  25 ม.ค. 2555

       
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

  บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

  ชลบุรี

  23 ม.ค. 2555