ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
  • เจ้าหน้าที่สำรวจ

    1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ สำหรับการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในกิจการของ ปตท. และบริษัทในเครือ-งานรวบรวมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง-งานประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอ 2. สำรวจ จัดหา ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลที่ดินและทรัพย์สิน-งานสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ และรายละเอียดที่เกี่

    BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

    กรุงเทพและปริมณฑล

    25 ม.ค. 2560