Job type
Business type
Work location
Advertise date
Keyword
  One word Every word
 
Field
Education Address
Experience Gender
Salary rate
Keyword
  One word Every word
 

กรมศิลป์ฯบูรณะโบราณสถานน้ำท่วม311แห่งเสร็จทันก.ย.นี้

2012-03-07 15:02:59

วันนี้ ( 6 มี.ค.) นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการบูรณะโบราณสถานที่ประสบอุทกภัยว่า นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามถึงการบูรณะโบราณสถานมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งมรดก โลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเห็นว่า เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งตนได้รายงานว่า ขณะนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะแล้วในหลายจุด แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ตนจึงมอบหมายให้กรมศิลปากร เร่งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือทีโออาร์ จัดซื้อจัดจ้างหาบริษัทผู้รับเหมาให้เสร็จภายใน 15 มี.ค. นี้  พร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้ามาเป็นระยะๆ เพื่อที่ตนจะได้รายงานให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไป


นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ขณะนี้กรมศิลปากร ได้มอบหมายให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการบูรณะโบราณสถานที่ประสบภัยน้ำท่วม แล้ว ในหลายแห่ง แต่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโบราณสถานที่เสียหายประมาณ 130 แห่ง กรมศิลปากร ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และบริษัทเข้าไปดำเนินการบูรณะแล้วประมาณ 80 แห่ง เหลืออีก 50 แห่งที่กำลังจัดซื้อจัดจ้างมาดำเนินการบูรณะ โดยสำนักงบประมาณได้ให้งบประมาณมาแล้วทั้งหมด 1,370 ล้านบาท ถูกลดงบประมาณไปประมาณ 100 ล้านบาท ในการดำเนินการบูรณะโบราณสถานทั้งหมด 311 แห่ง อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากร จะต้องดำเนินการบูรณะโบราณสถานทั้ง 311 แห่งให้เสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 2555  หลายคนกังวลว่า การบูรณะจะเสร็จทันหรือไม่ กรมศิลปากร ขอชี้แจงว่าเสร็จทันตามแผนงบประมาณ เนื่องจากบางแห่ง ไม่ได้บูรณะทั้งหมดบางส่วนแค่ส่วนฐานเล็กน้อยเท่านั้น ที่น่าห่วงจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะวัดไชยวัฒนาราม วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก จะต้องมีการบูรณะให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรงอีกครั้ง ส่วนการบูรณะจะเน้นมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องของอิฐจะต้องใช้กรรมวิธีเผาแบบพิเศษหรือแบบโบราณที่ให้ความคง ทนสูง ซึ่งขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี และของกรมศิลปากรช่วยดูแลอยู่