Job type
Business type
Work location
Advertise date
Keyword
  One word Every word
 
Field
Education Address
Experience Gender
Salary rate
Keyword
  One word Every word
 

"ปู"ห่วงเด็กกลุ่มเสี่ยงมั่วสุมปิดเทอม

2012-03-07 15:16:52

วันนี้ ( 1 มี.ค.) ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการรณรณรงค์กวาดล้างยาเสพติดในสถาน ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และให้มีการรายงานผลสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา สังกัด ศธ.ทุกสัปดาห์ โดยให้มีการเอ็กซเรย์ (X – Ray) นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนรายงานสถานภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษามาให้ตนทราบนั้น เพื่อให้การดำเนินการเห็นเป็นรูปธรรม ตนได้มอบนโยบายให้ผู้ตรวจราชการ ศธ.เข้ามาเป็นเจ้าภาพที่จะเข้ามารับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ร่วมกับองค์กรหลัก และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ คือ การคัดกรองนักเรียน นักศึกษาด้วยวิธีการสุ่มตรวจปัสสาวะ และใช้สุนัขเข้าไปตรวจหาสิ่งเสพติดภายในสถานศึกษา ใครที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ค้าก็ต้องว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ส่วนใครที่เป็นเพียงผู้เสพก็ต้องส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษา ซึ่งการคัดกรองในเรื่องนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จอย่างช้าภายในวันที่ 15 มี.ค.นี้ ก่อนที่สถานศึกษาจะปิดภาคเรียน
 

“น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี ได้ปรารภกับผมว่าช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมแล้วเป็นห่วงว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงจะใช้ เวลาว่างในช่วงปิดเทอมไปมั่วสุมในทางที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของยาเสพติด ดังนั้นผมจึงต้องเร่งให้มีการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ที่สุด โดยจะเริ่มดำเนินการแห่งแรกในวันที่ 2 มี.ค.ที่โรงเรียนสตรีวิทยา และปูพรมดำเนินการในโรงเรียนอื่นไปพร้อมๆ กันทั่วประเทศ หากทราบตัวเลขผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสพทั้งหมดแล้วจะให้มีการจัดค่าย เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาในช่วงปิดเทอมนี้ ซึ่งรูปแบบของค่าจะมีทั้งการบำบัดด้วยวิธีทางการแพทย์ของสาธารณสุข การใช้ธรรมะบำบัด กิจกรรมบำบัด รวมไปถึงการจัดคอร์ดให้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น หลังจบขั้นตอนการบำบัดออกมาจะได้พูดภาษาอังกฤษได้ด้วย” รมว.ศธ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตนเป็นห่วง คือ เด็กที่อยู่ในชั้น ม.3 และ ม.6 ที่บางคนกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปเรียนในโรงเรียน หรือสถาบันระดับอุดมศึกษา ซึ่งหากไม่รีบคัดกรองเมื่อเด็กย้ายโรงเรียนหากเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสพยา เราจะติดตามมาเข้าค่ายบำบัดได้ยาก แถมอาจจะไปสร้างปัญญาให้แก่โรงเรียนใหม่อีก แต่หากทราบก่อนย้ายที่เรียน ก็ยังสามารถตามตัวมาเข้ารับการบำบัดได้ไม่ยาก.