Job type
Business type
Work location
Advertise date
Keyword
  One word Every word
 
Field
Education Address
Experience Gender
Salary rate
Keyword
  One word Every word
 

เด็กเพาะช่างประท้วงมหาลัยตัดสอบภาคปฎิบัติ

2012-03-07 15:17:21

วันนี้ (1 มี.ค. )ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)รัตน์โกสินทร วิทยาลัยเพาะช่าง ได้มีกลุ่มนักศึกษาทุกคณะและทุกชั้นปี ประมาณ 600 กว่าคน ได้มารวมกลุ่มประท้วงทางมหาวิทยาลัยที่ได้ปรับเปลียนการคัดเลือกนักศึกษาระ ดับปริญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 ใหม่ โดยนายปิยพล ชูประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะศิลปหัตถกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง  กล่าวว่า  เดิมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเพาะช่างจะต้องมีการสอบภาค ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  แต่ในปีนี้จะมีการสอบทฤษฎีอย่างเดียว โดยที่ผ่านมาผู้บริหารจะอ้างว่าปีนี้มทร.จัดสอบร่วมจึงไม่สอบภาคปฎิบัติ แต่จะมาจัดสอบทีหลัง   ซึ่งกลุ่มนักศึกษาไม่เห็นด้วย เพราะการสอบภาคปฎิบัติสำคัญมากกับเด็กที่จะมาเรียนทางด้านศิลปะ ที่จะทำให้รู้ว่าเด็กคนนั้นมีฝีมือและพรสวรรค์ทางด้านศิปลมากน้อยเพียงใด และจะมีผลต่อการจบการศึกษาด้วย  ดังนั้นอยากเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมีการสอบภาคปฎิบัติด้วย อย่างน้อยอาจจะกำหนดสัดส่วนการสอบภาคทฤษฎีกับภาคปฎิบัติ 50 ต่อ50  เพราะถ้าไม่มีการสอบปฎิบัติและมีคะแนนส่วนนี้เลยอาจจะทำให้เด็กโดยเฉพาะใน ต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยเก่งทฤษฎี แต่มีพรสวรรค์และฝีมือทางศิลปะ จะไม่มีสิทธิ์สอบผ่านเข้ามาเลย และจากการที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้สอบแต่ทฤษฎีอาจะทำให้จำนวนนักเรียนที่มา สมัครที่น้อยลง เพราะเด็กอาจจะไม่เก่งทฤษฎี สำหรับตัวเลขผู้สมัครปีที่ผ่านมามีจำนวน 1,200 คน แต่ปีนี้เหลือเพียง 600 กว่าคน

   ด้านรศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า  ในปีนี้มีการปรับการคัดเลือกนักศึกษาใหม่จริง  โดยเป็นการรับร่วมกันของกลุ่มมทร. 9 แห่ง เพื่อลดเดือนร้อนและเสียค่าใช้จ่ายมากของนักเรียนและผู้ปกครอง  เมื่อมีการปรับระบบใหม่อาจจะทำให้ลืมขั้นตอนการคัดเลือกบางส่วนไป แต่ยังสามารถ แก้ไขได้ทัน โดยเฉพาะเรื่องการสอบภาคปฎิบัติ โดยหลักการมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเรื่องการสอบภาคปฎิบัติสำหรับนักศึกษาที่ จะเข้าเรียนทางด้านศิลปกรรม ดังนั้นยืนยันว่าจะจัดให้มีการสอบภาคปฎิบัติแน่น ส่วนจะสอบเมื่อใดและคะแนนเท่าใดเป็นเรื่องรายละเอียดที่จะต้องให้ทางฝ่าย ดำเนินการจัดสอบไปดูกันอีกครั้ง  ส่วนจำนวนผู้สมัครวิทยาลัยเพราะช่างมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมานั้น และปิดรับสมัครไปแล้วนั้นเรื่องนี้ตนยืนยันเช่นกันว่าไม่สามารถขยายวันรับ สมัครอีกไดเ เพราะเวลาการคัดเลือกกระชั้นชิดเข้ามามากแล้ว ดังนั้นจะต้องดำเนินการต่อไป