ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0001001 แก้ไขประวัติล่าสุด : 15 มี.ค. 2557
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 26 ก.ค. 2532
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 163 ซม.
น้ำหนัก 60 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ผ่านเกณฑ์ทหาร(ใบดำ)
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วิศวกรโยธาภาคสนาม
2. -
3. -
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2555 จาก มทร.ล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา คอ.บ.
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
เกรด 2.84
ปีการศึกษา จาก -
ระดับการศึกษา -
วุฒิการศึกษา -
สาขาวิชา -
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 1 ปี
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556
 ถึง มีนาคม 2557
ชื่อบริษัท วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ที่อยู่ - 2หมู่ 4 ถนนรอบกแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
เงินเดือน 8340
ตำแหน่ง ครูแผนกช่างก่อสร้าง
หน้าที่ - ผลงาน
สอน วิชาก่อสร้างอาคาร งานสำรวจ ประมาณราคา การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท -
ที่อยู่ - -
เงินเดือน -
ตำแหน่ง -
หน้าที่ - ผลงาน
-
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท -
ที่อยู่ - -
เงินเดือน -
ตำแหน่ง -
หน้าที่ - ผลงาน
-
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม -
หลักสูตรการอบรม -
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม -
หลักสูตรการอบรม -
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม -
หลักสูตรการอบรม -
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา - พูด - อ่าน - เขียน -
ภาษา - พูด - อ่าน - เขียน -
พิมพ์ดีดไทย 25 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 20 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
  • -
  • -
  • -
  • -

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ไม่มี

บุคคลอ้างอิง
นายบันฑิต ทองคำ หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคน่าน
081-8815682