ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0001053 แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 มี.ค. 2557
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 27 ก.ย. 2526
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 165 ซม.
น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. Administaror
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2549 จาก มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วทบ
สาขาวิชา ปฐพีวิทยา
เกรด 2.5
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 7 ปี
ตั้งแต่ มิถุนายน 2549
 ถึง ปัจจุบัน 2557
ชื่อบริษัท IBM Thailand ( Geodis wilson ).
ที่อยู่ - 388 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
เงินเดือน 18000
ตำแหน่ง Parts Admin
หน้าที่ - ผลงาน
1 Provide list and freeze invoice for send parts to Cash back 2 Scrap Process 3 Supply withdrawal process 4 Distribution Stock Action ( DSA) Process 5 Parts Disposition Report ( PDR ) Process 6 APHUB Instruction & Recall parts Process 7 Battery Inspection report Process 8 DOA parts processs ( BO 3Z16) 9 DDCC Report ( correct data ) 10 Adjust Robot process ( RVIF system) 11 RVIF manual adjust 12 Support to check and input valid department code tracking for internal usage with Patty 13 Run report for support warehouse staff 14 Create CPM ( For WMS : change plant code ) 15 Supporting document for KCO testing
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง