ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0001161 แก้ไขประวัติล่าสุด : 2 พ.ค. 2557
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 14 มี.ค. 2534
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 170 ซม.
น้ำหนัก 60 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร พ้นสภาพการเป็นทหาร(เรียน รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. site engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
เกรด 2.71
ปีการศึกษา จาก โรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสรรพ์
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่6
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่6
สาขาวิชา
เกรด 3.4
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2556
 ถึง กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ -
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกร (ฝึกงา่น)
หน้าที่ - ผลงาน
1.ช่วยคุมงานก่อสร้าง 2.เขียนแผนเดือนของการก่อสร้าง 3.ทำโครงการเกี่ยวกับการ ลดความขาดเเคลนของวัสดุก่อสร้าง
ตั้งแต่ มีนาคม 2556
  ถึง พฤษภาคม 2556
ชื่อบริษัท เครือเจริญโภคภัณ์ (CPF)
ที่อยู่ -
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกร (ฝึกงา่น)
หน้าที่ - ผลงาน
1.ช่วยคุมงานก่อสร้าง 2.เขียนแบบโดยใช้ auto cad และถอดเเบบประมาณราคา
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 100 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 70 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง