ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0001285 แก้ไขประวัติล่าสุด : 7 มิ.ย. 2557
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 18 ส.ค. 2534
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 60 ซม.
น้ำหนัก 60 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. Sales coordinators
2. Purchasing officer
3. HR officer
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สมุทรสาคร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
เกรด 2.07
ปีการศึกษา 2551 จาก โรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา คณิต-อังกฤษ
เกรด 2.5
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557
 ถึง พฤษภาคม 2557
ชื่อบริษัท Advance auto products technology co. ltd
ที่อยู่ - 90/50 MU 20 BANG PHLI YAI BANG PHLI SAMUT PRAKAN
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง Admin
หน้าที่ - ผลงาน
จัดการงานเอกสารต่างๆในโรงงาน, สนับสนุนงานเอกสารให้ผู้จัดการโรงงาน,ฝ่ายผลิต, แผนกออกแบบ, แผนกการตลาด ดูแลงานสั่งซื้อชิ้นส่วนในการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ติดตามสินค้าให้ทันเวลาใช้งาน บันทึกเวลาการทำงานของแผนก Machine เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิต ดูแลเรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย ค่ารับรองลูกค้าในแผนก และงานต่างๆตามที่ผู้จัดการโรงงานมอบหมาย.
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2556
  ถึง กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อบริษัท VFS global, Italy visa application center
ที่อยู่ - Silom Complex Building, 15th Floor, Unit - C, Silom Road
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง Submmision officer
หน้าที่ - ผลงาน
ให้ข้อมูลและรายละเอียดในการสมัครวีซ่า ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้สมัครนำมายื่นขอสมัครวีซ่าให้ตรงตามเงื่อนไขที่ทางสถานทูตกำหนด รับชำระค่าวีซ่า, สแกนลายนิ้วมือผู้สมัคร , บันทึกข้อมูลผู้สมัครส่งให้ทางสถานทูต , ติดตามเอกสารต่างๆที่สถานทูตของเพิ่มเติมจากผู้สมัคร โทรศัพท์แจ้งผู้สมัครมารับเล่มพาสปอต์
ตั้งแต่ มิถุนายน 2556
  ถึง กันยายน 2556
ชื่อบริษัท สำนักงานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ที่อยู่ - 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เงินเดือน -
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
หน้าที่ - ผลงาน
จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ประจำสาขา ประสานงานรับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยงข้องกับสาขา ดูแลและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552
ถึง มิถุนายน 2552
สถาบันอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรการอบรม English camp
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
สามารถขับขี่
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
คณะกรรมการจัดการ งานประกวดการพูดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษ

บุคคลอ้างอิง