ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0001403 แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 ก.ค. 2557
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 24 ก.ย. 2557
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 165 ซม.
น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา ไทย
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. Import-Export Officer
2. Purchasing Officer
3. Planning Officer
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ระยอง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
เกรด 2.24
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2556
 ถึง กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อบริษัท General motor thailand
ที่อยู่ - นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง, อำเภอ ปลวกแดง ระยอง 21140
เงินเดือน 4000
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
หน้าที่ - ผลงาน
Export
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 20 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • เล่นดนตรี

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง