ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0000153 แก้ไขประวัติล่าสุด : 6 มิ.ย. 2555
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 17 เม.ย. 2532
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 160 ซม.
น้ำหนัก 46 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. Electrical Egineer
2. Sale Engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 15
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2555 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรด 2.28
ปีการศึกษา 2550 จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา วิทย์-คณิต
เกรด 3.12
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ปานกลาง เขียน ปานกลาง
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • ใช้โปรแกรม Microsoft word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft office visio 2007

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
โครงงานชุดแจ้งเตือนผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรในเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียว

บุคคลอ้างอิง
อาจารย์จิระยยุทธ เนื่องรินทร์