ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0001658 แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 ธ.ค. 2557
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 11 ธ.ค. 2534
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 170 ซม.
น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ผ่านเกณฑ์
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วิศวกรโยธา
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
เกรด 2.61
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557
 ถึง พฤศจิกายน 2557
ชื่อบริษัท ศุภสิน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ - 5/1496 สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เงินเดือน 20,000
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
หน้าที่ - ผลงาน
ควบคุมงาน,วางแผนงาน,ประเมินราคา
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft offic
  • สามารถใช้โปรแกรม STAAD.Pro

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-พ.ศ.2552 เคยรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้าน
-พ.ศ.2555 ชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตภายใน ประเภทคอนกรีตกำลังสูง ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-พ.ศ.2556 เข้าร่วมการแข่งขัน คอนกรีตพลังช้างประเภทคอนกรีตกำลังสูง ระดับประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-พ.ศ.2557 ทำงานที่บริษัท ศุภสิน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ในตำแหน่งวิศวกรรมโยธา

บุคคลอ้างอิง
อ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา
อ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์