ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0001810 แก้ไขประวัติล่าสุด : 6 ก.พ. 2558
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 12 ส.ค. 2535
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 178 ซม.
น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ยังไม่เกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. Customer service
2. พนักงานโครงการจัดกิจกรรมทางการตลาด
3. Call center service
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วท.บ
สาขาวิชา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เกรด 2.48
ปีการศึกษา 2553 จาก โรงเรียนนครขอนแก่น
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปลาย
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรด 3.08
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ มีนาคม 2557
ถึง กรกฎาคม 2557
สถาบันอบรม ธนาคารเพพื่อการเกษตรและสหกรณ์
หลักสูตรการอบรม สหกิจศึกษา
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • เล่นวอลเล่ย์บอล
  • การแสดงเต้นรำ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เคยทำงานบริการตามร้านอาหารและโรงแรมชั่วคราว. ร่วมงานกีฬาประเพณี4จอบแห่งชาติ. ช่วยงานกีฬาแห่งชาติและมหาวิทยาลียทั้งที่ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ออกค่ายอาษาเกษตร. และออกค่ายสัตวบาลอาษา

บุคคลอ้างอิง
ผศ.ดร.ยศ. บริสุทธิ์. อาจารย์ที่ปรึกษา