ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0001847 แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 ก.ค. 2558
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 5 ธ.ค. 2530
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 180 ซม.
น้ำหนัก 90 กก.
สัญชาติ THAI
ศาสนา BUDDHISM
สถานะภาพทางทหาร PASSED
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. SALE PRIVILEGE & CUSTOMS
2. LOGISTICS
3. SHIPPING
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 จาก PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT
ระดับการศึกษา BACHELOR DEGREE
วุฒิการศึกษา BUSINESS ADMINISTRATION
สาขาวิชา LOGISTICS
เกรด 2.62
ปีการศึกษา 2553 จาก PANYAPIWAT TECHNOLOGICAL
ระดับการศึกษา VOCATIONAL
วุฒิการศึกษา VACATIONAL CERTIFICATE
สาขาวิชา COMERCE
เกรด 2.54
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 4 ปี
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2554
 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท OKAMOTO LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ - AMATA NAKORN PHASE7, PANTONG, PANTONG, CHONBURI
เงินเดือน N/A
ตำแหน่ง STAFF S3
หน้าที่ - ผลงาน
1.Contact and negotiate with Customs for tax refund 2.Make good relation with customers and Customs 3.Shipping Free Zone document 4.Quotation & billing issue 5.Control paperless team 6.5s
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553
  ถึง กุมภาพันธ์ 2554
ชื่อบริษัท THAI LOTTE CO., LTD.
ที่อยู่ - AMATA NAKORN PHASE8, PANTONG, PANTONG, CHONBURI
เงินเดือน N/A
ตำแหน่ง STAFF
หน้าที่ - ผลงาน
1.Make kaban for control inventory of spare parts (engineer stock) 2.Warehouse activities in&out
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ ตุลาคม 2556
ถึง ตุลาคม 2556
สถาบันอบรม DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
หลักสูตรการอบรม FTA
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2556
ถึง พฤศจิกายน 2556
สถาบันอบรม CUSTOMS DEPARTMENT
หลักสูตรการอบรม TAX INCENTIVE
ตั้งแต่ กันยายน 2557
ถึง กันยายน 2557
สถาบันอบรม THE ELECTRONIC CUSTOMS BROKER ASSOSIATION
หลักสูตรการอบรม THE SHIPPING OF CUSTOMS STANDARD
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ENG พูด FIAR อ่าน GOOD เขียน GOOD
ภาษา TOEIC 470 พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีดไทย 20 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • MS OFFICE
  • NATIONAL SINGLE WINDOWS PROGRAM
  • EDI, PAPERLESS PROGRAM
  • TAX REFUND 19BIS PROGRAM
  • TOEIC 470, CUSTOMS LICENCE

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1.TEAM ESTABLISHED FREE ZONE OF HINO MOTORS MANUFACTURING
2.TEAM SOLVED PROBLEM TAX REFUND 19BIS(REFUNDED 300MILLION) OF OKAMOTO LOGISTICS

บุคคลอ้างอิง
UPON YOU REQUESTED