ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0002311 แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 ก.ค. 2558
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 21 ก.พ. 2533
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 156 ซม.
น้ำหนัก 41 กก.
สัญชาติ Thai
ศาสนา Buddhist
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. Import/Export
2. Purchasing
3. Reception
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2555 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
เกรด 2.11
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 2 ปี
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556
 ถึง กันยายน 2557
ชื่อบริษัท G-TEKT Eastern Co., Ltd.
ที่อยู่ - Eastern Seaboard Industrial
เงินเดือน 16700
ตำแหน่ง Sales staff
หน้าที่ - ผลงาน
1. Making quotation 2. Negotiate with customer 3. Coordinate all section of work
ตั้งแต่ ตุลาคม 2557
  ถึง ปัจจุบัน 2558
ชื่อบริษัท IT Eastern Co., Ltd.
ที่อยู่ - Bangsaen
เงินเดือน 14300
ตำแหน่ง Marketing Executive
หน้าที่ - ผลงาน
1. Making quotation 2. Negotiate with customer 3. Report job every week
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ สิงหาคม 2556
ถึง สิงหาคม 2556
สถาบันอบรม 9Expert Training
หลักสูตรการอบรม Microsoft Excel 2010 Advance
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2556
ถึง กุมภาพันธ์ 2556
สถาบันอบรม Kasetsart University Sriracha Campus
หลักสูตรการอบรม Oxford Online Placement
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2556
ถึง พฤศจิกายน 2556
สถาบันอบรม Enhance the work by positive thinking
หลักสูตรการอบรม Thailand Productivity Institute
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดีมาก เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • รำไทย

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง