ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0002459 แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 ก.ย. 2558
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 30 มิ.ย. 2523
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 160 ซม.
น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา ศาสนาพุทธ
สถานะภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. จัดซื้อ/ธรการประสานงานทั่วไป
2. ผลิต /ควบคุมคุณภาพ
3. คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นครนายก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2545 จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
เกรด 2.87
ปีการศึกษา 2541 จาก กบินทร์วิทยา
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปราย
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา วิทย์/คณิตฯ/เกษตรกรรม
เกรด 2.5
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 9 ปี
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557
 ถึง สิงหาคม 2558
ชื่อบริษัท Cent Engineering (Thailand).,co.ltd.
ที่อยู่ - 70/3 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง Production Engineer (Plastic injection for HDD)
หน้าที่ - ผลงาน
-Control production process to meet quality goal in production efficiency and yield. -Collect production data to improvement working method for productivity up. -Perform technical support to production staff for all products in productivity ,quality ,delivery and cost -Control and released and revised all document -Reply CAR both internal CAR and customer CAR -Maintain/improve all responsible procedure per assigned by manager. -Cooperate to all functions to solve all production problem.
ตั้งแต่ มิถุนายน 2555
  ถึง กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อบริษัท Katolec (Thailand)co.,Ltd
ที่อยู่ - 115/5 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวงา จ.พระนครศรีอยุธย
เงินเดือน 14,000
ตำแหน่ง Leader Document control (Circuit board)
หน้าที่ - ผลงาน
- Control and updated documentation. - Control and Received/return assets to customer - Supervise the disbursement of sub material. - Summary quality data (NG, Downtime stop m/c) all process for support Manager. - Contact QA department for PCB scrap & claim maker. - Control and released and revised all document (Format , WI ,Standard ) - Control inventory sub-material (Monthly) - Contact supplier for order spare parts - Others assignment by supervisor
ตั้งแต่ มกราคม 2550
  ถึง กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อบริษัท AGC Electronics (Thailand)co.,Ltd
ที่อยู่ - 40/28 ม.5 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง Supervisor (Glass substrate for HDD)
หน้าที่ - ผลงาน
- Manage and control production process according to company target and performance -Manage and Control manufacturing on Quality and quantity -Control machine to higher performance and capacity -Provide data and report to higher management and performance working As assigned -Training and evaluate subordinate to good knowledge and working ability -Control subordinate to keep operating and company regulation -Improve yield and Manage Operator of work in struction
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ มีนาคม 2556
ถึง มีนาคม 2556
สถาบันอบรม Katolec(thailand)co.,ltd.
หลักสูตรการอบรม ISO/TS 16949: 2009 Requirements
ตั้งแต่ มิถุนายน 2554
ถึง มิถุนายน 2554
สถาบันอบรม AGC electronics
หลักสูตรการอบรม เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
ตั้งแต่ ตุลาคม 2551
ถึง ตุลาคม 2551
สถาบันอบรม AGC electronics
หลักสูตรการอบรม AGC electronics
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา English พูด Fair อ่าน Fair เขียน Fair
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • Computer Ms.office word,excel,power point,outlook,internrt
  • กล้อง microscope
  • Pin gage
  • Micrometer
  • PH meter ,temperature meter

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง
Miss Panita kasornrat