ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0002498 แก้ไขประวัติล่าสุด : 10 ต.ค. 2558
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 28 ก.ค. 2535
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 162 ซม.
น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. นักวิชาการเกษตร
2. ธุรการ , คีย์ข้อมูล
3. พนักงานทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ 10
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับการศึกษา อุดมศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา พืชไร่
เกรด 2.69
ปีการศึกษา 2554 จาก โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา วิทย์-คณิต
เกรด 3.20
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ ตุลาคม 2556
ถึง พฤศจิกายน 2556
สถาบันอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
หลักสูตรการอบรม เป็นนักศึกษาฝึกงาน
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 25 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 23 คำ/นาที
สามารถขับขี่
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
สถานที่ทำงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี