ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0002535 แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 ต.ค. 2558
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 7 เม.ย. 2538
เพศ หญิง
สถานะ สมรส
ส่วนสูง 156 ซม.
น้ำหนัก 44 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. ฝ่ายผลิต
2. QC
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ระยอง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2551 จาก วัดชัยพฤษมาลา
ระดับการศึกษา ป.6
วุฒิการศึกษา ป.6
สาขาวิชา สามัญ
เกรด 2.96
ปีการศึกษา 2555 จาก โรงเรียนสหราษฎ์รังสฤกษดิ์
ระดับการศึกษา ม.3
วุฒิการศึกษา ม.3
สาขาวิชา สามัญ
เกรด 2.59
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 1 ปี
ตั้งแต่ มกราคม 2558
 ถึง ธันวาคม 2558
ชื่อบริษัท หจก.ธนชาติ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เร้นทัล จำกัด
ที่อยู่ - 99/8 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง บัญชีการเงิน
หน้าที่ - ผลงาน
ออกใบเสร็จให้ลูกค้า ทำรายรับรายจ่าย
ตั้งแต่ มกราคม 2558
  ถึง พฤศจิกายน 2558
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ เมษายน 2557
ถึง พฤษภาคม 2557
สถาบันอบรม กรมสรรพกรสกลนคร
หลักสูตรการอบรม บัญชี
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา อักฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย 60 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 60 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง