ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0002691 แก้ไขประวัติล่าสุด : 6 ก.พ. 2561
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 18 ส.ค. 2534
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 180 ซม.
น้ำหนัก 73 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา
สถานะภาพทางทหาร เรียน รด
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. site engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
เกรด 2.13
ปีการศึกษา 2553 จาก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา -
เกรด 3.18
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ กันยายน 2558
 ถึง ตุลาคม 2559
ชื่อบริษัท คริสเตียนีและเนียลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ - 727 ถนนลาซาน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เงินเดือน 22000
ตำแหน่ง วิศวกสนาม
หน้าที่ - ผลงาน
ทำอาร คสล 8 ชั้นและชั้นใต้ดิน 3 ชั้น รับผิดชอบงานเหล็กเส้นทั้งโครงการ ถอด Barcut list เหล็กเส้น ตรวจสอบการทำงานของแรงงานและผู้รับเหมาให้ทำตามแบบ ตรวจสอบการเบิกผลงานผู้รับเหมา ทำรายงานการทำงานและขอทำงานรายวัน และเอกสารขอตรวจงานส่งผู้ควบคุมงาน
ตั้งแต่ กันยายน
  ถึง
ชื่อบริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง(2000)จำกัด
ที่อยู่ - เลขที่ 8 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 13 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เงินเดือน 19000
ตำแหน่ง วิศวกสนาม
หน้าที่ - ผลงาน
ศึกษาแบบและตรวจสอบการทำงานของแรงงานและผู้รับเหมาให้ทำตามแบบ ทำแผนงานราววันและรายสัปดาห์ ตรวจสอบการเบิกผลงานผู้รับเหมา ส่งมอบงานให้กับเจ้าของงาน
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558
  ถึง มิถุนายน 2558
ชื่อบริษัท บริษัท น้อมบุญ จำกัด
ที่อยู่ - -
เงินเดือน -
ตำแหน่ง นักศึฝึกงาน
หน้าที่ - ผลงาน
ศึกษาแบบ ศึกษาขั้นตอนการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามแบบ ร่วมส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า โดยมีวิศวกรพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา พอใช้ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน อังกฤษ
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 15 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • สามารถทำงานใต้เเรงกดดันได้ดี
  • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • ใช้โปรแกรม Autocad ได้

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง