ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0002774 แก้ไขประวัติล่าสุด : 25 ก.พ. 2559
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 20 พ.ย. 2534
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 175 ซม.
น้ำหนัก 63 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ผ่อนผัน
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วิศวกรภาคสนาม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคเหนือ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 จาก มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหรือ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
เกรด 2.06
ปีการศึกษา 2552 จาก วิยาลัยเทคนิกน่าน
ระดับการศึกษา ปวช.
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา ช่างก่อสร่าง
เกรด 3.32
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ เมษายน 2558
 ถึง มีนาคม 2559
ชื่อบริษัท ยูนิค ฟาวน์เดชั่น จำกัด
ที่อยู่ -
เงินเดือน 20000
ตำแหน่ง วิศวกรภาคสนาม
หน้าที่ - ผลงาน
ควาบคุมงานหน้างาน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง