ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0003021 แก้ไขประวัติล่าสุด : 29 พ.ค. 2559
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 15 พ.ค. 2559
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 177 ซม.
น้ำหนัก 68 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วศบ.
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
เกรด 3.19
ปีการศึกษา 2554 จาก วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ระดับการศึกษา อนุปริญญา
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
เกรด 3.95
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Staad pro ได้
  • สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Robot structure ได้
  • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D sketchup ได้

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง