ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0003176 แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 ก.ค. 2559
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 26 พ.ค. 2535
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 155 ซม.
น้ำหนัก 40 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. พนักงานธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ทางการเกษตร
3. QA/QC
เงินเดือนที่ต้องการ 15
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 จาก มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วท.บ.
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
เกรด 2.09
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ ธันวาคม 2558
 ถึง มิถุนายน 2559
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดี
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงาน Tissue Culture

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสำรวจลักษณะของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ให้กับทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูทางการเกษตรส่งเสริมทางด้านชีวภาพ

บุคคลอ้างอิง