ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0003207 แก้ไขประวัติล่าสุด : 5 ส.ค. 2559
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 20 พ.ย. 2536
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 155 ซม.
น้ำหนัก 50 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร -
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. Coordinator
2. Officer
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ฉะเชิงเทรา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
เกรด 2.95
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ มกราคม 2559
ถึง มีนาคม 2559
สถาบันอบรม บริษัทเอปสัน พริซิชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม สหกิจศึกษา (ฝึกปฏิบัติงาน)
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ญี่ปุ่น พูด / อ่าน / เขียน /
ภาษา อังกฤษ พูด / อ่าน / เขียน /
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 45 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง