ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0003266 แก้ไขประวัติล่าสุด : 7 ก.ย. 2559
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 19 พ.ย. 2537
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 158 ซม.
น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วิศวกรโยธา
2. site engineer
3. site office engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 จาก ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระดับการศึกษา ม.ปลาย
วุฒิการศึกษา ม.ปลาย
สาขาวิชา วิทย์-คณิต
เกรด 3.42
ปีการศึกษา 2558 จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
เกรด 2.50
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558
 ถึง กรกฎาคม 2558
ชื่อบริษัท ณุศาศิริ จำกัด มหาชน
ที่อยู่ - ถนนบ้านซับเศรษฐี จากแยกมิตรภาพ 2 ตำบลวังไทร คลองม่วง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา วังไทร , ปากช่อง , นครราชสีมา
เงินเดือน
ตำแหน่ง นิสิตฝึกงาน
หน้าที่ - ผลงาน
ควบคุมและวางแผนการก่อสร้างร่วมกับวิศวกรพี่เลี้ยงประจำโครงการ ณุศา มาย โอโซน เขาใหญ่
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม Auto CAD / Sketch Up / HEC-RESsim
  • มีความรับผิดชอบต่องาน ชอบความท้าทาย กล้าคิดและตัดสินใจ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
•2556 – 2558 รองประธานชมรมเพื่อนชาวดอย
•2557 ค่ายโยธาสู่ชุมชน สร้างอาคารนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านวังน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร

บุคคลอ้างอิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สสิกรณ์ เหลืองวิชชเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก , โทร 081-851-4094 , E-mail : sasikorn@gmail.com