ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0000344 แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 ม.ค. 2556
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 13 ต.ค. 2534
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 168 ซม.
น้ำหนัก 64 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ฉะเชิงเทรา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2555 จาก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ระดับการศึกษา ปวส
วุฒิการศึกษา ปวส
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
เกรด 3.56
ปีการศึกษา 2553 จาก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ระดับการศึกษา ปวช
วุฒิการศึกษา ปวช
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
เกรด 3.43
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 36 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง